Cerințe proiect

   1.Descrierea problemei alese și proiectarea bazei de date.
   2.Definirea schemei bazei de date: tabele, legături între tabele, restricții de integritate.
   3.Implementarea operațiilor de definire a datelor: CREATE, ALTER, DROP.
   4.Implementarea operațiilor de actualizare a datelor: INSERT, UPDATE, DELETE.
   5.Implementarea interogărilor SELECT:

   • Utilizarea operatorilor de comparație;
   • Join-uri;
   • Utilizarea funcțiilor de grup și condiții asupra acestora;
   • Utilizarea funcțiilor numerice, de tip caracter, pentru data si timp;
   • Utilizarea operatorilor UNION, MINUS, INTERSECT;
   • Subcereri (cereri imbricate);
   6.Gestiunea altor obiecte ale bazei de date: tabele virtual, indecși , sinonime, secvențe.
  În realizarea proiectului se va avea în vedere:
  • Proiectele vor fi realizate în format digital (doc, pdf).
  • Nu se admit proiecte realizate folosind alt SGBD cu excepția Oracle!
  • Schema conceptuală, precum și restul elementelor din proiect trebuie să fie ORIGINALE!
  • Fiecare comandă SQL va fi însoțită de enunțul problemei și de rezultatul obținut!

Exemplu: Să se afișeze restricțiile tabelei COTATII.

SQL> select t.table_name,t.constraint_name,t.status

from user_constraints t

where table_name=’COTATII’;

TABLE_NAME         CONSTRAINT_NAME         STATUS

——————— —————————— ——————

COTATII               COTATII_PI_C           ENABLED

COTATII               COTATII_PK               ENABLED

COTATII            COTATII_EMITENTI_FK     ENABLED

 • Rezultatul obținut va fi evidențiat prin CAPTURA DE ECRAN
 • Se punctează astfel:
      1. Descrierea bazei de date – 1 pct
      2. Schema conceptuală – 1 pct
      3. Operațiile LDD:

      • crearea tabelelor – 1 pct
      • actualizarea structurii tabelelor – ALTER, DROP (min 5) – 1 pct
      4. Adăugarea a câte minimum 5 înregistrări în fiecare tabelă – 1 pct
      5. Modificarea datelor – UPDATE (min 5) – 1,5 pcte
      6. Exemple de interogări variate (min 15) – 3 pcte
      7. Gestiunea altor obiecte ale bazei de date: vederi, indecși, sinonime, secvențe (minimum câte 2 exemple cu fiecare). – 0,5 pcte

Note

 • Prezență + Referate – 10 puncte
 • Colocviu Laborator – 25 puncte
 • Proiect – 25 puncte
 • Examen – 40 puncte