[multilanguage_switcher]

METODE NUMERICE – scurtă prezentare

 • Face parte în mod firesc din trunchiul comun de Programare şi IT care începe în anul 1 şi se încheie în anul 4 (în funcţie de specializarea urmată);
 • Cunoştinţele necesare privind limbajul de programare (C) sunt la nivel cel mult mediu;
 • Contribuie la formarea gândirii algoritmice, proces mai general început în anul 1 (Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date şi Algoritmi);
 • Fixează aplicativ limbajul C (programare structurată) continuând disciplinele aparţinând trunchiului de Programare din anul 1 amintite anterior;
 • Printr-o abordare inginerească susţine pregătirea multi-disciplinară pe care un absolvent de Electronică trebuie să o aibă. Orice produs clasificat drept hardware are obligatoriu o parte software (denumită ‘firmware’) care îi susţine funcţionarea;
 • Permite utilizarea şi adaptarea algoritmilor oriunde există un mediu (sistem) de calcul. Chiar dacă există biblioteci matematice care pot atinge şi domeniul Computational Mathematics, odată cunoscute detaliile algoritmilor predaţi oricine are libertatea de mişcare în orice situaţie (e.g. bibliotecile pot să nu fie open-source);
 • Orice aplicaţie de conducere de proces (indiferent de limbajul de programare folosit) cuprinde fazele: preluare de parametri, prelucrare cu metode numerice şi elaborarea strategiei de conducere;
 • Oferă cunoştinţe computaţionale necesare pentru fuziunea informaţiei;
 • Asigură baza matematică necesară aplicaţiilor de inteligenţă artificială;

Înrolarea la laborator, prin alegerea intervalului dorit

Fiecare student își va crea un cont (alegându-și un nume de utilizator și o parolă) pe site-ul: tc.infocacad.ro
Odată contul creat, studentul autentificat (cu drepturi de student) poate alege unul dintre intervalele orare alocate laboratorului. Acestea sunt disponibile într-o listă derulantă.
Intervalele indicate sunt suficiente și acoperă orele de laborator alocate disciplinei prin planul de învățământ.

Reguli de urmat:
 1. Numărul stațiilor disponibile în sala de laborator este 13.
 2. Odată un interval ocupat, butonul de alegere devine inactiv, și ca atare studentul va căuta un altul disponibil. Prin ocupat se înțelege distribuirea în totalitate a locurilor disponibile. Se respectă regula 1.
 3. Dacă se dorește, o opțiune deja făcută se poate schimba o singură dată. Pentru aceasta se vor respecta regulile 1 și 2.

Informații didactice

  • Disciplina Metode Numerice (MN) este disciplină opțională (opțional 2), la alegere cu Tehnici CAD (TCAD). Fiecare student trebuie să opteze pentru una dintre cele două discipline la începutul anului școlar. Ponderea studenților în acest moment este de 4 serii (MN) la 2 serii (TCAD). Seria de limbă engleză (seria G) este alocată în întregime Metodelor Numerice.
  • Pentru anul 2, materia Metode Numerice este anul acesta prevăzută cu “verificare pe parcurs“. Conform regulamentului de desfășurare a activităților didactice, pentru o astfel de materie:
   – nu se poate aloca ultimului test de verificare la curs mai mult de 20 puncte;
   – încheierea activității pentru această materie trebuie să aibă loc înainte de sesiune (va fi programată pentru finalul semestrului);
   – punctajele obţinute se transformă în notă (deci materia intră în media semestrului 1). Pentru a respecta prima impunere, la curs trebuie programat un test (sau două) de verificare. Punctele alocate nu depășesc 40p (dacă sunt două teste, fiecare valorează 20p). Ăn situația în care sunt programate două teste, atunci primul dintre ele va fi programat pentru săptămâna 7, iar cel de-al doilea pentru penultima săptămână de școală. În cazul în care este nevoie, vom face o programare a acestor teste, specificând zilele, sălile şi orele la care vor fi susţinute.
   – Pentru a promova materia trebuie obţinute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiţia participării la toate activitățile aferente materiei. Punctajele acordate sunt:
  • laborator: 60p, format din {testele de activitate; teme de casă; colocviu final – individual, la calculator};
  • curs: 40p, care se acumulează pe baza testului (sau celor două teste) de verificare de la curs menţionat(e) anterior (v. detalii mai jos – punctul 2);
  • fiind disciplină ‘cu verificare’ nu există pentru această materie examen în sesiune.2) Pe parcursul semestrului se pot programa, de comun acord, două teste de verificare (scris, subiecte tip exercițiu), ce acoperă materia predată la curs. Acestea sunt impuse de tipul materiei, care conform planului de învățământ este clasificată drept ‘cu verificare pe parcurs‘. Fiecare dintre cele două teste va fi notat cu 20p.
   Amploarea procesului de testare duce de obicei la susținerea unui singur test de verificare, de 40p – susținut în penultima săptămână de școală.3) Regula de trecere a celor doua teste: indiferent de punctajul obtinut la primul test, materia acoperita de cel de-al doilea este jumatate de curs (ulterioara primului test). Pentru nici unul dintre teste nu se adopta regula ‘tip partial, prin care trecerea se conditioneaza de obtinerea unui anumit punctaj minim impus.4) Regula de obtinere a calificativului de trecere: obtinerea a minim 50p (= 50), prin adunarea tuturor punctelor obtinute, conform activitatilor programate pentru aceasta materie (curs: 40p, laborator: 60p).Laborator1) Laboratorul se sutine cu semigrupa, in saptamani impare (de tip 1 si 3) si pare (de tip 2 si 4).
   Prezenta la acest laborator este obligatorie. O absenta este eliminatorie, in sensul ca studentul pierde dreptul de a sustine colocviul (verificarea de incheiere a laboratorului), si deci implicit si dreptul de a se prezenta la examen.2) Cateva observatii legate de modalitatea de recuperare:
   2.1. Nu se poate oferi timp pentru recuperari, decat in timpul celor 2 saptamani cat dureaza o lucrare de laborator (lucrarile se schimba la fiecare 2 saptamani).
   2.2. Recuperările se fac obligatoriu doar cu asistentul cu care ati inceput laboratorul, conform cu orarul prezentat de acesta si evident in concordanta cu propriul vostru orar.
   2.3. La orice fel de recuperare se accepta maxim 2 studenti veniti de la alte subgrupe. Sala de laborator ofera conditii de lucru doar in limita a 14 studenti (13 statii de lucru; se accepta doar o singura statie cu 2 studenti). In cazul in care nu exista statie libera, este decizia laborantului daca accepta sau nu studenti peste aceasta capacitate.
   2.4. Pentru recuperarea unei lucrari oarecare nu se accepta un numar de studenti peste capacitatea de lucru utila a salii B307. Capacitatea salii B307 este de 14 locuri (se lucreaza individual; doar in mod exceptional se accepta o singura statie cu 2 studenti si doar pentru cazurile de recuperare).
   2.5. Prioritara ca prezenta este semigrupa care sustine laboratorul in acel moment, conform orarului. Studentii la recuperare vor putea fi primiti in sala doar dupa ce s-au rezervat locuri pentru semigrupa curenta, in limita locurilor ramase neocupate.
   2.6. Incercati sa nu lasati recuperarea pe ultima saptamana, si mai ales pe ultimele zile ale ultimei saptamani alocate unei lucrari!
   2.7. Mare grija! Avand in vedere observatiile de mai sus, modalitatea de recuperare adoptata de fiecare dintre voi nu trebuie, evident, sa intre in conflict cu regula de prezenta (vezi 1), conform careia o absenta este eliminatorie.Conventia existenta intre laboranti impune fiecaruia de a-si rezolva problemele studentilor apartinand semigrupelor proprii, impreuna cu acestia. Din acest motiv, nu se accepta la recuperare/colocviu decat studenti apartinand semigrupelor rezervate aceluiasi laborant, conform orarului, si in limita locurilor ramase libere in sala de laborator. Asadar, oricare laborant va accepta la recuperare/colocviu doar studenti ai semigrupelor la care el este titular, conform orarului.

   3) Pentru colocviul de laborator trebuie sa va hotarati asupra variantei de verificare (cu sau fara indrumar).
   Limita pentru alegerea uneia sau alteia dintre cele doua variante este ultima intalnire de laborator. Pentru a lua o hotarare in cunostinta de cauza, studiati exemplele de colocviu, postate mai jos in aceasta pagina.

   4) Câteva prevederi din noul regulament.

   Atenție!

   4.1.) Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (și nu cu punctaje în gama [45, 49]).
   4.2.) La Metode Numerice, punctajul acordat activitatilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. In situatia unei eventuale schimbari de punctaj, o sa va anunt in consecinta.
   Textul regulii este (codificata in regulament drept RN4):
   RN4: Punctajul obtinut la verificarea finala (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finala. Pentru un numar limitat de discipline, tinând cont de
   specificul lor, Consiliul Facultatii poate aproba o pondere a verificarii finale de pâna la 50%.

   4.3.) Legat de prezenta la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie stiut ca pentru laborator prezenta este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se tine evidenta prezentelor intr-un ‘Jurnal de prezente’.

Textul regulilor este:
– prima regulă, codificată drept Art. B7:
Art. B7. Frecventa studenților la activitățile didactice se înregistrează într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate
didactica si centralizat bilunar la secretariatul facultății. Jurnalul de grupa este gestionat de șeful de grupă numit de BCF.- a doua regula, codificata drept Art. B9, din care redau doar punctul -b):
Art. B9. Studentii au urmatoarele >> obligatii << în timpul desfasurarii procesului de învatamânt:
b. să participe la >> toate << activitățile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce la următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)

Pentru colocviu:
Sursele complete (program complet ANSI C) ale tuturor programelor din laborator
Atentie! Dupa corectura programelor urmeaza o parte de discutii asupra principiului teoretic al metodei rezolvate, ca si asupra unor particularitati, fie de implementare, fie de calcul.

EXEMPLE SUBIECTE COLOCVIU