Informaţii

  1. Noua denumire oficială a disciplinei este Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1 (vechea denumire fiind Programarea Calculatoarelor, sau PC)
  2. Locul de desfășurare a laboratorului (cu prezență fizică):
   – 411E, 412E, 414E: Sala de Calculatoare Nr. 1 (sala B034), corp B, parter
   – 413Ea: sala B307 (corp B, dreapta, etaj 3)
   – 413Eb: sala A111 (Sala 4 de calculatoare, corp A, cu intrare din spatele sălii A101).
  3. Tradițional, laboratorul începe din săptămâna a 2-a (se va anunța dacă va exista vreo schimbare în acest sens).
  4. Prezența la acest laborator este obligatorie. O absență este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susține colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), și deci implicit dreptul de a se prezenta la examen (!)
   • Varianta de penalizare aleasă va fi prezentată de către titularul de laborator (la Lucrarea 1) dar și în cadrul cursului administrativ
   • Înregistrarea prezențelor are loc la fiecare nouă întâlnire de laborator, pe baza conturilor individuale de pe platforma StudentSupport
   • Detalii în cursul administrativ – prima întâlnire de curs (conform orarului facultății).
  5. Modalități de recuperare: Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul ședințelor de laborator alocate aceleiași lucrări (lucrările se schimbă la fiecare săptămână).
   • Recuperările se pot face conform cu orarul prezentat și evident în concordanță cu propriul vostru orar (opțiunea aceasta este cea recomandată).
   • La orice fel de recuperare se acceptă 2 (maxim 3) studenți veniți de la alte subgrupe.
  6. Punctajul din timpul anului (punctaj permanent) este de 60p (60%), iar verificarea finală (punctaj temporar) are alocate 40p (40%). Punctajul aferent laboratorului este detaliat mai jos:
   • Activitate laborator: 40 puncte
    • Un test principal de laborator, neanunțat
     • Durata efectivă de lucru: 30 minute
     • Se propune o singură problemă, pentru care rezolvarea se face individual, online (folosind suportul VPL din Moodle)
     • Punctaj: 10 puncte.
    • Activitate de laborator, pe tot parcursul semestrului
     • Mai multe teste tip grilă, cu răspuns multiplu (Moodle)
     • Punctaj: 30 puncte.
   • Colocviu laborator: 20 puncte
    • Susținut individual la stația de lucru, din contul individual Moodle (suport VPL)
    • Programat (întâlnire fizică) pentru ultimele două săptămâni de școală (săptămânile S13 și S14, conform orar)
    • Constă în rezolvarea unui subiect practic (problemă) și a unuia teoretic
     • Se va susține folosind platforma Moodle (suport VPL)
    • Timpul de lucru efectiv: 1 oră
  7. Susținerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră): se face în ultimele două săptămâni de școală. Pentru ca acest colocviu să se desfășoare în condiții OK, va trebui să stabilim din timp o programare a lui, pe jumătăți de grupă, câte o jumătate de grupă pentru fiecare din ultimele două săptămâni de școală.
   • Sala de laborator (B034, Sala de calculatoare nr. 1) poate susține în varianta față-în-față maximum 15 studenți
    • Colectivul susține colocviul în sistemul față-în-față (fizic) (dar această dorință va depinde și va fi determinată de situația epidemiologică de la momentul respectiv)
   • Criteriul de stabilire a fiecărei jumătăți este cel alfabetic.
   • Pentru un număr impar de studenți, diferența între cele două jumătăți nu va trece de 1 student (la limită, maximum 2).
   • Într-una din ultimele două întâlniri de laborator vom cădea de acord asupra acestor jumătăți de grupă.
   • Dacă vor apărea probleme (întârzieri în discuția acestui lucru, zile libere ş.a.) ne rezervăm dreptul de a face din oficiu o separare pe semi-grupe, anunțată către voi la unul dintre laboratoarele anterioare colocviului.

Pentru a promova trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei.

Câteva prevederi din Regulamentul de studii ETTI

ATENŢIE!

   • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (şi nu cu punctaje în gama [45, 49]).
    La Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1 (PCLP1) punctajul acordat activităților din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situația unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunț în consecință.

Textul regulii este (codificată în regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obținut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ținând cont de specificul lor, Consiliul Facultății poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.

   • Legat de prezența la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie știut că pentru laborator prezența este obligatorie, (la un moment dat, pentru cursuri s-a menținut evidența prezențelor într-un ‘Jurnal de prezențe’).

Textul regulilor este:

   • prima regulă, codificată drept Art. B7:
   • Art. B7. Frecvența studenților la activitățile didactice se înregistrează într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică și centralizat bilunar la secretariatul facultății. Jurnalul de grupă este gestionat de șeful de grupă numit de BCF.
   • a doua regulă, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
   • Art. B9. Studenții au următoarele >> obligații << în timpul desfășurării procesului de învățământ: b. să participe la >> toate << activitățile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce în următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoașterea cst obținute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obținute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obținute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoașterea cst obținute în anul exmatriculării.