PLATFORME DE LABORATOR “PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ȘI LIMBAJE DE PROGRAMARE 1” – ANUL 1, SERIA E