Download Teme

Fiecare student va alege 2 probleme din setul prezentat.

Atenție!
Indecșii aleși vor fi validați într-o discuție cu laborantul, care va avea loc în ședința de laborator imediat următoare încheierii pasului de alegere al indecșilor. Se încearcă în acest fel evitarea suprapunerilor de indecși, prin oferirea spre rezolvare a unui număr cât mai mare de probleme din setul prezentat.

Modalităţi de prezentare a temei:
– individual, pe CD-ROM/stick de memorie – discul va fi semnat cu: nume, prenume, grupa şi indexul problemelor alese;
– pentru o grupă, mai multe teme odată, pe CD-ROM/stick de memorie – semnat individual, pe plic, de către fiecare dintre cei care îşi regăsesc temele pe acel CD-ROM. Fiecare student al unei grupe îşi prezintă rezolvările într-un director individual; denumirea directorului va conţine: numele, prenumele şi grupa din care face parte studentul; sursele din cadrul directorului vor fi denumite plecând de la numărul problemei a cărei rezolvare se face; dacă s-a optat pentru o construcţie modulară a programului, atunci în directorul individual al unui student vor apărea sub-directoare denumite pe baza numărului problemei alese (de ex.: [1], [5], [10]…), iar fiecare sub-director de acest gen va conţine sursele necesare fiecărui proiect asociat problemei de rezolvat.

Cele 10 puncte ale temei presupun:

 • rularea programului/proiectului de către corector;
 • o scurtă discuţie (maxim 5 minute) pe baza modalităţii de rezolvare şi a tehnicilor particulare de implementare folosite, care va avea loc după colocviu (vezi mai jos).

Colocviul se va susţine în cele 2 săptămâni de după vacanţă, în modul următor:

 • jumătate de grupă (în medie între 12 şi 15 studenţi) este programată pentru penultima săptămână (săpt. 13), iar cealaltă jumătate pentru ultima săptămână de şcoală (săpt. 14); departajarea pe jumătăţi se va face alfabetic;
 • fiecare student alege un bilet pentru o problemă (partea practică) şi unul pentru o întrebare din limbaj (partea teoretică);
 • rezolvarea problemei se face pe calculator; dacă se dorește – și subiectul teoretic permite – atunci se poate da și pentru acesta o rezolvare sintactică;
 • timpul de lucru este de 1 oră efectiv (după ceas, cronometrat, cu finalul marcat acustic);
 • în ora de lucru alocată colocviului studentul trebuie să rezolve pe calculator problema aleasă şi să conceapă un răspuns scurt la întrebarea teoretică;
 • lucrul la calculator se face în prima oră a celor două alocate laboratorului;
 • în ora a doua – are loc corectura individuală (urmată eventual de discuţia temelor de casă – scurte întrebări).

Termen limită de predare a temei de casă: ultima săptămână înainte de vacanţa de iarnă (săptămâna a 12-a).

ATENŢIE!

 1. Colocviul NU se reface.
 2. Orice temă ne-predată la timp se traduce prin 0 (zero) puncte. Aceasta înseamnă pierderea celor 10 puncte alocate temei de casă din cele 60 puncte alocate activităţii din timpul anului.

PS: Vă rog să-mi aduceţi la cunoştinţă şi alte observaţii care pot să apară, pentru a evita eventualele probleme.