Pentru anul 1, disciplina Structuri de Date și Algoritmi este prevăzută cu “verificare pe parcurs“. Aceasta înseamnă susținerea verificării finale înaintea începerii sesiunii de examene.

Locul de desfășurare a laboratorului: Sala de Calculatoare Nr. 1 (sala B034), corp B, parter.
Prezenta la acest laborator este obligatorie. O absență este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susține colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului) și implicit dreptul de a se prezenta la examen.

Modalități de recuperare:
Nu se poate oferi timp pentru recuperări decât în timpul ședințelor de laborator alocate aceleiași lucrări (lucrările se schimbă la fiecare 2 săptămâni). Se lucrează cu grupa și nu cu semigrupa.
Recuperările se pot face conform cu orarul prezentat și evident în concordanță cu propriul vostru orar (opțiunea aceasta este cea recomandată). La orice fel de recuperare se acceptă studenți în limita locurilor libere disponibile în sală în acel moment. Sala de laborator oferă condiții de lucru doar în limita a 30 studenți, favorizând lucrul individual (1 student la fiecare stație de lucru).

Punctajul din timpul anului cumulează 60p, iar examenul final are alocate 40p.
Detalierea punctajului pe activități:

 • activitate laborator (2 teste de 30-40 minute): 20p
 • teme de casă (4 probleme, dintr-un set de probleme prestabilit, anunțat oficial de către mine): 10p
 • colocviu laborator (test individual de 1 oră, desfășurat în ultima săptămână de școală – vedeți mai jos detalii): 30p

În mod ideal, susținerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră) are loc în ultimele două săptămâni de școală. Pentru ca acest colocviu să se desfășoare în bune condiții, va trebui să stabilim din timp o programare a lui. Principiul este cel al jumătăților de grupă, stabilite alfabetic. Situația particulară din acest semestru nu permite 2 săptămâni finale alocate colocviului, ci una singură (și asta pentru că o lucrare se schimbă cu fiecare săptămână pară și nu impară, cum ar fi fost normal).
O soluție la această problemă este cuplarea în săptămâna 14 a câte două laboratoare în ziua oficială rezervată laboratorului (Joi). Astfel, în ziua respectivă, începând cu ora 13.00 va veni o a doua grupă – stabilită pe considerente de orar. Trebuie studiat orarul seriei 1 E pentru a putea face o alegere în deplină cunoștință de cauză.

Pentru a promova materia trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile oficiale alocate acesteia, conform orarului.

Pentru colocviul de laborator veți avea un subiect de lucru la calculator și unul teoretic. Timpul de lucru efectiv este 1 oră. Punctajul acordat colocviului este de 30 puncte.

ATENȚIE!

 • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (si nu cu punctaje în gama [45, 49]). Pentru ‘Structuri de Date si Algoritmi’ – asa cum am spus mai sus – suma punctelor alocate activităților din timpul anului este egală cu 60 de puncte, verificării finale revenindu-i 40 de puncte. În situația unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunț în consecință.
  Textul regulii este (codificata în regulament drept RN4): RN4: Punctajul obținut la verificarea finala (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ținând cont de specificul lor, Consiliul Facultății poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.
 • Legat de prezenta la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie știut că pentru laborator prezența este obligatorie. Pentru cursuri reprezentanții seriei (de exemplu șefii de grupe) pot solicita Secretariatului Facultății un ‘Jurnal de prezențe’ în care vor menține evidența prezentelor.

Observație: pentru laboratorul de SDA prezența se menține online, folosind platforma Infoacad. Fiecare dintre studenți își va crea aici un cont individual. Odată autentificat se pot efectua o serie de operații specifice studenților – între care și prezența de laborator.
Detalii se vor oferi în cadrul cursului administrativ (prima întâlnire între mine și voi).

Textul regulilor aferente este:

 • prima regula, codificata drept Art. B7
  Art. B7. Frecventa studentilor la activitatile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupa, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactica si centralizat bilunar la secretariatul facultatii. Jurnalul de grupa este gestionat de seful de grupa numit de BCF.
 • a doua regula, codificata drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
  Art. B9. Studentii au urmatoarele >> obligatii << în timpul desfasurarii procesului de învatamânt: b. sa participe la >> toate << activitatile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce în următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)