LISTA PROBLEME

Fiecare student va alege 3 probleme din setul ce va fi prezentat. Pentru aceasta folosiți formularul de aici.

Termenul limită de alegere a indecșilor este Vineri, 28 Aprilie a.c., ora 24.00.

Prezentarea temei

Rezolvarea temei se poate încărca folosind formularul special conceput, din pagina Încărcare teme. Recomandarea personală este să grupați într-o arhivă (.zip sau .rar), per folder-e, toate fișierele aferente soluțiilor problemelor alese.

Fiecare student al unei grupe îşi prezintă rezolvările într-un director individual, astfel:

 • denumirea directorului va conţine: numele, prenumele şi grupa din care face parte studentul;
 • sursele din cadrul directorului vor fi denumite plecând de la numărul problemei a cărei rezolvare se face;
 • dacă s-a optat pentru o construcţie modulară a programului, atunci în directorul individual al unui student vor apărea sub-directoare denumite pe baza numărului problemei alese (de ex.: [1], [5], [10]…), iar fiecare sub-director de acest gen va conţine sursele necesare fiecărui proiect asociat problemei de rezolvat.

Cele 10 puncte ale temei presupun:

 • rularea programului/proiectului (corectura individuală pe care o voi face);
 • o scurtă discuţie (de maxim 5 minute) sau o întrebare adresată individual, plecând de la modalitatea de rezolvare şi de la tehnicile particulare de implementare folosite. Discuția/întrebarea adresată va avea loc fie după colocviu (în timpul corecturii) fie se va concretiza în cadrul examinării finale de la curs.

Termen limită de predare a temei de casă (update):

 • pentru toate grupele seriei 1 E: săptămâna a 13-a (ziua de Vineri, 19 Mai a.c., ora 24:00).

Colocviul se va susţine în ultima săptămână a semestrului, cu grupa. Modalitatea de susținere este următoarea:

 • fiecare student alege un bilet pentru o problemă (partea practică) şi unul pentru o întrebare de principiu din materia predată (partea teoretică);
 • timpul de lucru este de 1 oră efectiv (după ceas, cronometrat, cu finalul marcat acustic);
 • lucrul la calculator se face în prima oră a celor două alocate colocviului;
 • în ora de lucru alocată colocviului studentul trebuie să rezolve pe calculator problema aleasă şi să conceapă un răspuns concis la întrebarea teoretică;
 • în ora a doua – corectura individuală (urmată eventual de discuţia temelor de casă).

ATENȚIE!

 1. Colocviul NU se reface.
 2. Orice temă ne-predată la timp se traduce prin 0 (zero) puncte. Aceasta înseamnă pierderea celor 10 puncte alocate temei de casă din cele 60 puncte alocate activităţii din timpul anului.

PS: Vă rog să-mi aduceţi la cunoştinţă şi alte observaţii care pot să apară, pentru a evita eventualele probleme.