Curs (40p)

Disciplina este prevăzută cu ‘verificare pe parcurs’. Din acest motiv susținerea evaluării finale trebuie să aibă loc înaintea începerii sesiunii de examene.
Pentru acest semestru și an școlar (2016-2017), testarea este programată Sâmbătă, 20 Mai, 10-12. Sala rezervată va fi anunțată ulterior.

Testul final propus respectă următoarea structură:

 • Un total de 4 subiecte, fiecare valorând 10 puncte (așadar se pot acumula 40p din cele 100p alocate)
 • Din cele 4 subiecte, unul cere rezolvarea unei probleme din sfera noțiunilor predate la curs / laborator. Rezolvarea acestuia se poate face:
  • utilizând schemele logice,
  • utilizând pseudocod,
  • folosind limbajul C.
 • Alte 3 subiecte acoperă partea teoretică și de principiu aferentă noțiunilor și conceptelor acoperite de materia predată la curs / laborator. Pentru rezolvare, acolo unde este cazul, se pot utiliza scheme logice, reprezentări grafice sau chiar cod sursă – pentru a evidenția cât mai bine sensul asociat noțiunii prezentate.
  • Fiecare student trebuie să argumenteze și să demonstreze prin expunerea scrisă că a înțeles substratul teoretic al subiectului cerut.
 • Se punctează corectitudinea logică (semantică) a secvențelor de algoritm (sau cod) folosite.
 • Nu se depunctează nici una dintre variantele de rezolvare alese pentru subiectul tip problemă, atâta timp cât tipul ales reflectă cel mai bine modul de exprimare al studentului. Dacă însă acesta nu reușește să se exprime în modalitatea pe care a ales-o și ulterior ‘dă vina’ pe acel mod de abordare, atunci nu va putea prelua nici un fel de punctaj pentru soluția propusă.

Exemple propuse de exerciții și probleme (lista propusă nu este o prezentare exhaustivă).

 

Verificarea finală de Laborator (30p)

Colocviul de laborator valorează 30 de puncte, din care:

 • 20 puncte – subiectul practic (de implementare),
 • 10 puncte – subiectul teoretic.

Detalii despre testarea finală de laborator și aici.