Curs (40p)

Disciplina este prevăzută cu ‘verificare pe parcurs‘. Din acest motiv susținerea evaluării finale trebuie să aibă loc înaintea începerii sesiunii de examene (programată de comun acord într-una din săptămânile S13 sau S14, cu condiția încheierii predării).

Testul final propus respectă următoarea structură:

 • Un total de 4 subiecte, fiecare valorând 10 puncte (așadar se pot acumula 40 de puncte din totalul de 100 puncte)
 • Din cele 4 subiecte, unul cere rezolvarea unei probleme din sfera noțiunilor predate la curs / laborator. Rezolvarea acestuia se poate face:
   • utilizând schemele logice,
   • utilizând pseudocod,
   • folosind limbajul C.
  • Nu se depunctează nici una dintre variantele de rezolvare alese pentru subiectul tip problemă, atâta timp cât tipul de rezolvare ales reflectă cel mai bine modul de exprimare al studentului.
   • Dacă însă acesta nu reușește să se exprime în modalitatea pe care a ales-o și ulterior ‘dă vina’ pe acel mod de abordare, atunci nu va putea obține nici un fel de punctaj pentru soluția propusă.
 • Alte 3 subiecte acoperă partea teoretică și de principiu aferentă noțiunilor și conceptelor acoperite de materia predată la curs / laborator.
  • Pentru rezolvare, acolo unde este cazul, se pot utiliza scheme logice, reprezentări grafice sau chiar cod sursă – pentru a evidenția cât mai bine sensul asociat noțiunii prezentate.
  • Fiecare student trebuie să argumenteze și să demonstreze prin expunerea scrisă că a înțeles substratul teoretic al subiectului cerut.
 • Se punctează corectitudinea logică (semantică) a secvențelor de algoritm (sau cod) folosite.

 

Verificarea finală de Laborator (30p)

În principiu, colocviul de laborator contribuie cu 30 de puncte din totalul de 100 puncte, adică:

 • 20 puncte – 1 subiect practic (de implementare, folosind Moodle VPL – din contul personal al studentului, verificat în prealabil și accesat fără probleme în momentul susținerii probei),
 • 10 puncte – 1 subiect teoretic (care poate avea forma unui test grilă Moodle – accesibil pe pagina Moodle a disciplinei, din contul personal al studentului, verificat în prealabil).

Structura colocviului se poate schimba, de la an la an. Dacă acest lucru se întâmplă, studenții vor fi anunțați din timp, atât în cadrul cursului administrativ, cât și în cadrul laboratorului.
Detalii despre testarea finală de laborator și aici.