• Ș.l. dr. ing. Vlad-Alexandru GROSU (cadru didactic titular PC, SDA, POO, MN — UPB, ETTI): crisvlad74@gmail.com, vlad.grosu@upb.ro
  • Ș.l. dr. ing. Valentin-Gabriel VOICULESCU (cadru didactic, laborant POO / MN — UPB, ETTI): valentin.voiculescu@upb.ro
  • As. drd. ing. Grigore ȚIPLEA (cadru didactic MN — UPB, ETTI): grig_t@yahoo.com
  • Cerc. științific Victor VLĂDĂREANU (colaborator, curs și laborator MN / ISIA — Institutul Mecanica Solidelor, Acad. Română): vladareanuv@gmail.com
  • Drd. ing. Ștefan ENACHE (colaborator, laborant POO / Baze de date; administratorul platformei Infoacad): etti@mxlink.ro