Pentru anul universitar 2022-2023, modul de punctare a activitatilor este:

LABORATOR: 60 puncte din care:

  • 30 puncte obtinute pe baza a 5 teste grila sustinute pe Moodle la inceputul laboratoarelor 2-6, din laboratoarele anterioare
  • 10 puncte obtinute pe baza unui test practic in VPL (program) sustinut la unul din laboratoarele 4 sau 5
  • 20 puncte obtinute pe baza unui colocviu practic in VPL (program) sustinut la laboratorul 7

EXAMEN FINAL: 40 puncte