Lucrarea finală de verificare la disciplina Metode Numerice este programată pentru Sâmbătă, 13 Ianuarie <.

Sălile disponibile și intervalele orare avute în vedere sunt:

  • Sala A01 – 9-11 (maximum 5 grupe, aprox. 120 studenți)
  • Sala A03 – 9-11 și 11-13 (maximum 2.5 grupe, aprox. 60 studenți, pt. fiecare interval orar)
  • Sala A05 – 9-11 și 11-13 (maximum 2.5 grupe, aprox. 60 studenți, pt. fiecare interval orar)
  • Sala B110 – 9-11 și 11-13 (maximum 2.5 grupe, aprox. 60 studenți, pt. fiecare interval orar)
  • Sala B206a – 9-11 și 11-13 (maximum 2.5 grupe, aprox. 60 studenți, pt. fiecare interval orar).

Repartizarea pe săli și intervale orare se va face de către fiecare titular de curs și/sau laborator, de comun acord cu studenții – respectând intervalele de mai sus.

Vom reveni cu informații suplimentare.

Colectivul disciplinei Metode Numerice